* ลงทะเบียนศิษย์เก่าเพื่ออัพเดตข้อมูล หรือ

 

* สำหรับตัวแทนรุ่นที่ต้องการอัพเดตหรือเพิ่มข้อมูลแทนเพื่อนร่วมรุ่น

 
ระดับการศึกษา สาขาวิชา
ผลการค้นหา พบจำนวน 4,962 รายการ
หน้าที่: [1]      «      11   |   12   |   13   |   14   |   15      »      [17]
 
รหัส   ชื่อ-สกุล ระดับปริญญา สาขาวิชา ที่อยู่ จังหวัด ที่ทำงาน รุ่นที่
4719248
นางสาว ฐิติพร สดศรีประเวศ

โทรศัพท์:
มือถือ: 081-5334869
Email: puppazi_pa@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
7 หมู่ 1 ปากทาง เมืองพิจิตร
พิจิตร
รุ่น 40
4719249
นาย ณรงค์พล ศักดิ์เจริญ

โทรศัพท์: (02 )-6449611
มือถือ:
Email: captianketa@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
424/113 ถ.ราชวิถี ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
รุ่น 40
4719251
ร้อยตำรวจโท ณัฐวุฒิ ณ เชียงใหม่

โทรศัพท์:
มือถือ: 0825572696
Email: dukky251@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
23/51 บ้านพักตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี บางปลาสร้อย เมือง
ชลบุรี
สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี
40
4719252
นางสาว ดุษฎีพร ผาบจันดา

โทรศัพท์: 053-125-652
มือถือ: 087-1820045
Email: saai_pol@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
147/204 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-หางดง ซอย 7 หางดง หางดง
เชียงใหม่
ธุรกิจส่วนตัว
รุ่น 40
4719253
นาย เดชพงศ์ นาคเสวี

โทรศัพท์: (053)-408383
มือถือ:
Email: ice_legolus@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
52 ถ.สุขเกษม ซอย 1 ป่าตัน เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4719254
นาย ต่อศักดิ์ อินทร์ภิวาส

โทรศัพท์: 054-338995
มือถือ: 0818244255
Email: torrrzaaa@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
171/27 หมู่ 6 ห้างฉัตร ห้างฉัตร
ลำปาง
บรษัท แบ๊กส์กราวด์เซอร์วิส จำกัด 175 อาคารท่าอากาศยานลำปาง ซ.สนามบิน 1 ถ.สนามบิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
รุ่น 40
4719255
นาย ธรรมนูญ กาญจนครุฑ

โทรศัพท์: (02 )-29321109
มือถือ: 0850749136
Email: porrnoon@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
338/219 ถ.ลาดพร้าวซอย 87 วังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
ที่ว่าการอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
รุ่น 40
4719256
นางสาว ธิดารัตน์ พิศไหว

โทรศัพท์: (053)-612169
มือถือ: 087-0539685
Email: tidaviti@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
3/2 ม.2 ถ.ประชาเสกสรร จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
รุ่น 40
4719258
นางสาว นวรัตน์ ชมชื่น

โทรศัพท์: (053)-374290
มือถือ: 089-5528605
Email: Mameony_r@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
78/1 หมู่ 2 ถ.ชม-ฝาง สันป่ายาง แม่แตง
เชียงใหม่
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.
รุ่น 40
4719259
นาย นัฐวุฒิ คงใจดี

โทรศัพท์:
มือถือ: 085-0333219
Email: asia_u_know@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
35 หมู่ 7 ต.เขวาสินรินทร์ ไม่ระบุ เมืองสุรินทร์
สุรินทร์
รุ่น 40
4719260
นางสาว นาราลิน วงศ์เรือง

โทรศัพท์:
มือถือ: 089-6316758
Email: naralin27@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
127 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.สุเทพ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4719261
นาย วาสิษฐ์ อุ่นใจ

โทรศัพท์: (053)-808081
มือถือ:
Email: armsplasma@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
1/123 ถ.สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4719262
นางสาว ปรารถนา แลกันทะ

โทรศัพท์: (053)-662366
มือถือ: 089-5570397
Email: pikko_sing40@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
85 หมู่ 9 ถ.กรป.กลาง เวียงชัย เวียงชัย
เชียงราย
บ.แอ๊ดวานซ์ อะโกร จก.(มหาชน) จ.ปราจีนบุรี
รุ่น 40
4719263
นางสาว ปวีณา ยอดชัย

โทรศัพท์: (053)-849036
มือถือ: 084-1771358
Email: yu_ipa@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
471 หมู่ 12 ถ.สันทราย-พร้าว ซอย 10 แม่แฝก สันทราย
เชียงใหม่
รุ่น 40
4719264
นางสาว ปิยดา ฉันทอภิชัย

โทรศัพท์: (056)-622428
มือถือ: 081-6042599
Email: my_mim@windowslive.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
35 ถ.หนุมาน ซอย 3 ตะพานหิน ตะพานหิน
พิจิตร
รุ่น 40
4719266
นาย พชร เกียรติกำจาย

โทรศัพท์:
มือถือ: 081-4727307
Email:
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
527 หมู่ 11 ไชยสถาน เมืองน่าน
น่าน
รุ่น 40
4719267
ว่าที่ร้อยตรี พนัส เหลี่ยมสมบัติ

โทรศัพท์: (053)-272193
มือถือ: 081-0257564
Email: panus.liam@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
99/109 เดอะทรอปิคอล ม.6 ไชยสถาน สารภี
เชียงใหม่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 47/111 ถ.ติวานนท์ หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
รุ่น 40
4719268
นาย พิชญ์ จิตต์ภักดี

โทรศัพท์:
มือถือ: 0894345370
Email: penttisuomi@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
254/3 หมู่ 8 ถ.โชตนา ซ. ชะเยือง 16 ดอนแก้ว แม่ริม
เชียงใหม่
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รุ่น 40
4719269
นางสาว พิชญา พรหมนวล

โทรศัพท์: (053)-572820
มือถือ: 085-8354889
Email: pichaya_p@advanceagro.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
66 หมู่ 8 มะกอก ป่าซาง
ลำพูน
"M.M.T. Consultant Co.,Ltd. จ.ฉะเชิงเทรา"
รุ่น 40
4719270
นางสาว พิมพ์ชนก วงศ์แพทย์

โทรศัพท์: (054)-4599237
มือถือ: 085-835-5522
Email: namfah270@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
24/2 หมู่ 1 ช่อแฮ เมืองแพร่
แพร่
บ.แอ๊ดวานซ์ อะโกร จก.(มหาชน) จ.ฉะเชิงเทรา
รุ่น 40
4719271
นาย พีรชาติ โชคชัยวงค์

โทรศัพท์: 053-276513
มือถือ: 083-2477770
Email: lookbas_pol-sci@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
1 ถ.ลอยเคราะห์ ซอย 6 ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4719273
นาย เพิ่มวิทย์ ทูลพันธ์

โทรศัพท์: (053)-245065
มือถือ: 085-0368788
Email: permwit_273@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
1/12 ถ.วัดเกตุ ซอย 1 วัดเกต เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4719274
นาย ภาสกร รัตนพยุงสถาพร

โทรศัพท์: (054)-218769
มือถือ: 089-7578156
Email: pasakorn_r@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
อาคารชมดอยคอนโดเต็ล 9 ถ.ชลประทาน สุเทพ เมือง
เชียงใหม่
โรงเรียนกวดวิชาครูคลับเชียงใหม่
รุ่น 40
4719275
นางสาว มณีรัตน์ โทพรม

โทรศัพท์: (053)-814896
มือถือ: 081-0326682
Email: me-mae@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
112/1 หมู่ 8 ล้อมแรด เถิน
ลำปาง
รุ่น 40
4719276
นางสาว มนิษา โล่ห์เจริญกาล

โทรศัพท์: (02 )-2491670
มือถือ: 080-2877778
Email: manisa.loh@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
35/11 ถ.ศรีบำเพ็ญ ซ.สุวรรณสวัสดิ์ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร กทม.
รุ่น 40
4719277
นาย มหรรณพ ชัยสลี

โทรศัพท์: (07 )-1759093
มือถือ: 081-0338191
Email: harumiki277@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
167 หมู่ 3 ริม ท่าวังผา
น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จ.น่าน
รุ่น 40
4719278
นางสาว รุ้งนที วงศ์สิงห์ขัน

โทรศัพท์:
มือถือ: 084-1739250
Email: minny_salapao@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
69 หมู่ 6 คำพราน วังม่วง
สระบุรี
บ.ซันฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นเนล จก.
รุ่น 40
4719279
นาย วรกร บุญวัตร

โทรศัพท์: (053)-215401
มือถือ: 085-8637774
Email: akabochi@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
16 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ซอย 5 ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
บ.แอ๊ดวานซ์ อะโกร จก.(มหาชน) จ.ปราจีนบุรี
รุ่น 40
4719280
นาย วรวิทย์ เจริญสิน

โทรศัพท์: (02 )-3797227
มือถือ: 086-0081051
Email: jeak_jeak@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
4/507 หมู่ 4 ซ.19/2 ถ.เสรีไทย คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
รุ่น 40
4719281
นาย วัชรพันธ์ จันทร์เพ็ง

โทรศัพท์: (053)-225696
มือถือ:
Email:
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
177 ถ.ราชภาดินัย ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4719282
นางสาว วันวิสา เขียวสะอาด

โทรศัพท์:
มือถือ: 084-1723963
Email: modtnoy282@yahoo.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
277/50 บ.ทิพภิรมย์ ม.7 หางดง หางดง
เชียงใหม่
ร้านตู้กับข้าว 63/18 หมู่ 8 หอภูดาวเพลส ซ.วัดอุโมงค์
รุ่น 40
4719283
นางสาว วิชชุดา กมลวิลาวัณย์

โทรศัพท์: (053)-558195
มือถือ: 087-1906389
Email: amitada@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
27/2 หมู่ 2 อุโมงค์ เมืองลำพูน
ลำพูน
รุ่น 40
4719284
นางสาว วิชญา กำจรกิตติ

โทรศัพท์:
มือถือ: 0805002009
Email:
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
18/270 หมู่บ้าน The Terrace ซอยรามอินทรา 65 ท่าแร้ง บางเขน
กรุงเทพมหานคร
PEAK Engineering
40
4719285
นาย ศิระวัฒน์ จรรยาจิรวงศ์

โทรศัพท์: "(053)-234903 , 02-9070896"
มือถือ:
Email: oop_yimmy@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
117 ซ.โชตนา 22 ถ.โซตนา ป่าตัน เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4719286
นางสาว ศิริลักษณ์ ภู่จินดา

โทรศัพท์: (054)-416109
มือถือ: 087-8250988
Email: apple-_-phoo@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
53/1 หมู่ 9 หย่วน เชียงคำ
พะเยา
รุ่น 40
4719287
นาย ศุภกร ศักดิญาพันธ์

โทรศัพท์: (053)-847684
มือถือ: 084-7107015
Email: water_hard@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
406 หมู่ 5 ซ.หน้าอำเภอ ถ.เทศบาล17 สันทรายหลวง สันทราย
เชียงใหม่
รุ่น 40
4719288
นางสาว ศุภาดา สายทอง

โทรศัพท์: 055-611208
มือถือ:
Email: padaow_ppu@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
95/9 หมู่ 13 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
สุโขทัย
รุ่น 40
4719289
นาย ณัฏฐนนท์ สายประเสริฐ

โทรศัพท์: 086-9182612
มือถือ: 086-1795201
Email: b_saiprasert@hotmail.com,u4719289@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
213 หมู่ 1 ขุนยวม ขุนยวม
แม่ฮ่องสอน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รุ่น 40
4719290
นาย สิทธิพงษ์ คำจักร์

โทรศัพท์: (09 )-2621574
มือถือ: 089-8386735
Email: akilliz47@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
93 หมู่ 1 ถ.เจ้าฟ้า สถาน นาน้อย
น่าน
รุ่น 40
4719291
นางสาว สิริกัญญา ค่ายหนองสวง

โทรศัพท์: (043)-725241
มือถือ: 081-9742476
Email: x_duss@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
15 ถ.ศรีมหาสารคาม ซอย 13 ตลาด เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.
รุ่น 40
4719292
นางสาว สิริพรรณ คำภิระ

โทรศัพท์: (055)-659257
มือถือ: 084-0424769
Email: rainny_292@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
98 หมู่ 7 กลางดง ทุ่งเสลี่ยม
สุโขทัย
ธกส. สาขาทุ่งเสลี่ยม
รุ่น 40
4719293
นางสาว สิรีธร ศิริรัตน์

โทรศัพท์: 053-283825
มือถือ:
Email: rabbit_lady01@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
14/4 หมู่ 8 ถ.สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4719295
นางสาว สุภาพร วงศ์ชมภู

โทรศัพท์: (053)-302849
มือถือ: 088-6170251
Email: mushi_bee@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
285/451 ถ.ชม.-ลำพูน ฝ่ายสื่อสาร มทบ.33 วัดเกต เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
บ.แอ๊ดวานซ์ อะโกร จก.(มหาชน) จ.ปราจีนบุรี
รุ่น 40
4719296
นาย สุเมธ ศิริรัตเดชา

โทรศัพท์: (053)-279936
มือถือ: 089-1069568
Email: sevenfever777@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
56/32 ลาดพร้าว จตุจักร
กรุงเทพมหานคร
บ.ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จก.
รุ่น 40
4719297
ร้อยตำรวจตรี สุรสิทธิ์ มณีจันทร์สุข

โทรศัพท์: "(053)-608279 , (053)-343810"
มือถือ: 086-4296656
Email: chuff_boy@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
61/19 สันต้นธง ต้นธง เมือง
ลำพูน
สภ.ลี้ จ.ลำพูน
รุ่น 40
4719299
นางสาว แสงเดือน คุ้มวานิช

โทรศัพท์:
มือถือ: 085-0000125
Email: daocm_888@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
91/11 บ้านพักกองบิน 41(ตรงข้ามร.พ.มหาราช) สุเทพ เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4719300
นางสาว เหมือนฝัน กันทา

โทรศัพท์: (053)-389025
มือถือ: 085-8646882
Email: make_a_dream1@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
18/1 หมู่ 4 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
รุ่น 40
4719302
นางสาว อนรรฆนง พิชิตธนารัตน์

โทรศัพท์: ( 01)-6523257
มือถือ:
Email: marn_rainyhiney@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
60/1 หมู่ 2 ถ.สุขประยูร หนองตำลึง พานทอง
ชลบุรี
รุ่น 40
4719303
นางสาว อภิญญา ไวยรัชพานิช

โทรศัพท์: (053)-800876
มือถือ: 085-0322213
Email: iexact@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
255/1 หมู่ 1 ซ.จิตมณี ถ.เชียงใหม่-ลำพูน หนองหอย เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4719304
นางสาว อาทิตยา ชัยเรือง

โทรศัพท์: (053)-255148
มือถือ: 080-4926602
Email: jang_vic453@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
80 หมู่ 4 หนองแหย่ง สันทราย
เชียงใหม่
บ.แอ๊ดวานซ์ อะโกร จก.(มหาชน) จ.ปราจีนบุรี
รุ่น 40
4719305
นางสาว อาภัสสร ผู้ภักดี

โทรศัพท์: ( 06)-9360060
มือถือ: 086-7289913
Email: eveffy_cmu@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
รุ่น 40
4719306
นาย อุเทน วงค์หล้า

โทรศัพท์:
มือถือ: 085-0384431
Email: ten_Uten@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
26 หมู่ 1 เวียง พร้าว
เชียงใหม่
รุ่น 40
4719308
นาย ไตรวัฒน์ กัณสุทธิ์

โทรศัพท์: 053-279470
มือถือ:
Email: triwatgunsut@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
14 ถ.ป่าแดด ป่าแดด เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4719309
นาย เมธาวี น้อยเรือน

โทรศัพท์: 053-804902
มือถือ:
Email: matravee@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
133/158 หมู่ 7 ซ.ราชาวดี ถ.เชียงใหม่-หางดง ป่าแดด เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4719310
นาย พลทรรปณ์ มัทธิว อดิศัยตรีเอกภาพ

โทรศัพท์: 053-242040
มือถือ: 089-2661265
Email: ahkung1234@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
352/25 คริสตจักรจีนเชียงใหม่ ภาค 7 ถ.เจริญราษฎร์ วัดเกต เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4719311
นางสาว เกศรินทร์ กันโท

โทรศัพท์: (01 )-9984438
มือถือ:
Email: ketsarin_64@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
100 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-ฮอด สันกลาง สันป่าตอง
เชียงใหม่
รุ่น 40
4719312
นาย รวิน มิตรจิตรานนท์

โทรศัพท์: (02 )-5393476
มือถือ:
Email: biggy_gross@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
76 ซ.ลาดพร้าว 53 วังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
รุ่น 40
4719313
นางสาว นงลักษณ์ เชื้องาม

โทรศัพท์: (054)-625103
มือถือ:
Email: goilila7@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
18/14 ถ.ราษฎร์ดำเนิน ในเวียง เมืองแพร่
แพร่
รุ่น 40
4724002
นางสาว กุลธิดา นาคพิน

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
คอนโด103โครงการ2 ห้อง102 ถ.นิมมานเหมินทร์ 12 ต.สุเทพ ไม่ระบุ เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4724004
นางสาว จามจุรี วงษายะ

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4724015
นาง นัฏฐิมา ศิริชาญ

โทรศัพท์: 02-4961053
มือถือ:
Email: natthima.s@egat.co.th
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
การไฟฟ้าฝ่ายผิตแห่งประเทศไทย ห้อง 705 อาคาร ท.101 ไม่ระบุ บางกรวย
นนทบุรี
รุ่น 40
4724017
นางสาว นัฐกานต์ อัศวแก้วฟ้า

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email: nuttakan_aus@yahoo.com
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
58 ถ.เวียงพิงค์ ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4724020
นางสาว ปรียานุช วัฒนกูล

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
10/759 ถ.สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4724026
นางสาว รุ่งทิพย์ เหล็กดี

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
104 เวียงชัย เวียงชัย
เชียงราย
รุ่น 40
4724031
นางสาว วิลาวัณย์ หงษ์นคร

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
76/3 ซ.วัดเสาหิน18 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน หนองหอย เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4724038
นางสาว สุรีย์รัตน์ กองวี

โทรศัพท์: (053)-210685
มือถือ:
Email: bew3b@hotmail.com
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
7 ม.2 ถ.เจ้าฟ้า ต.สถาน ไม่ระบุ นาน้อย
น่าน
รุ่น 40
4724040
นาย เสกสรร พุทธวงค์

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email: itinerant999@hotmail.com
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
17 หมู่ 7 ต.ริมใต้ ไม่ระบุ แม่ริม
เชียงใหม่
รุ่น 40
4724046
นางสาว เอื้อมพร บัวสรวง

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
6 ซ.18 ถ.สุขเกษม ป่าตัน เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4724048
นางสาว คุณากร กรสิงห์

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email: kunku@hotmail.com
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
29 ม.5 ลาดยาว ลาดยาว
นครสวรรค์
รุ่น 40
4724052
นาย มีชัย แสงจันทร์ทะวงศ์

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
รุ่น 40
4784001
ร้อยเอก กนกธรรม เล็กตระกูล

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784002
นางสาว กนกวรรณ สมนา

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784003
นาง กมลชนก กาวิล

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784008
ร้อยตำรวจเอก เกรียงศักดิ์ ธีรศรัณยานนท์

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
สถานีตำรวจภูธรตำบาลแม่ปิง ไม่ระบุ เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4784009
นาย เกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784011
จ่าสิบตรี คชลธร แก้วฟอง

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784014
พันตำรวจเอก จรัญ เริงธรรม

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784017
นางสาว ฉัตรทิพย์ มะโนชมภู

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
รุ่น 40
4784019
นาย เฉลิมพล เจียตระกูล

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784022
นาย ชาญวิทย์ ตะริโย

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
92/4 ซ.7 ม3 ถ.หัวดง ริมเหนือ แม่ริม
เชียงใหม่
รุ่น 40
4784023
นาย ชาตรี เชื้อมโนชาญ

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
127/26 หมู่ 5 ต.หนองหอย ไม่ระบุ เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4784024
สิบเอก ชาติ พุ่มพวง

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784025
นาย ชาลี ติยายน

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784026
นาย ชูชีพ ศิริ

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784028
นางสาว ณัฐนพิน ขันนาแล

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784029
นางสาว ณัฐิกา รังศิริ

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784036
นางสาว ทัศนีย์ ถวี

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784037
นาย ธวัช ศรีเฉลิม

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
85/61 หมู่บ้านวังบัวตอง ถ.เชียงใหม่-สันทราย หนองจ๊อม สันทราย
เชียงใหม่
รุ่น 40
4784042
นาย ธีระพงษ์ ไล้พูนทรัพย์

โทรศัพท์: 053-492323
มือถือ:
Email: pong.lie@hotmail.com
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
360 ม.5 ซ.หน้าอำเภอ ต.สันทรายหลวง ไม่ระบุ สันทราย
เชียงใหม่
รุ่น 40
4784043
นาย นนทัช ไชยทอง

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
167 ม.2 ป่าสัก เมืองลำพูน
ลำพูน
รุ่น 40
4784048
ว่าที่ร้อยเอก นิธิวรรธน์ โทวรรธนะ

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784050
นางสาว นิยมล ยาวินัง

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784054
นางสาว ปนัดดา โตคำนุช

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email: noi_pnd@hotmail.com
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
173 ม.6 บ้านท้องฝายพัฒนา แม่สา แม่ริม
เชียงใหม่
รุ่น 40
4784055
นาย ประจักษ์จิตร สายนะที

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784056
นาย ประพันธ์ แก้วเก๋

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784057
นาย ประพันธ์ ดีอุด

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
471/1 ม.17 ถ.ศูนย์ราชการ บ้านต๋อม เมืองพะเยา
พะเยา
รุ่น 40
4784061
นาย ปรีชา อุปะทะ

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
รุ่น 40
4784062
นาย ปิยวัฒน์ คำมอญ

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
16 ต.กลางเวียง ไม่ระบุ ไม่ระบุ
น่าน
รุ่น 40
4784066
นางสาว พนิดา มหายศนันท์

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784067
นาง พรจันทร์ มิตรมุสิก

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
รุ่น 40
4784068
นาย พรชัย จิตรนวเสถียร

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
รุ่น 40
4784070
นางสาว พรฤดี พุทธิศรี

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
รุ่น 40
4784071
นาย พรางกูร วงศ์ลือเกียรติ

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
รุ่น 40
4784073
นาย พิชัย อุ่นแสง

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
173 ม.6 ซ.ตะวันนา ต.สันพระเนตร ไม่ระบุ สันทราย
เชียงใหม่
รุ่น 40
4784074
นาย พิเชิด โปธิมา

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784075
นางสาว พินิตา ใจแก้ว

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784076
นาย พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784077
นางสาว ภาวนียา ไชยคำ

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784081
นาย เภสัช ผุยเจิรญ

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
99 ม.6 อบต.ศรีดงเย็น ถ.เชียงใหม่-ฝาง ศรีดงเย็น ไชยปราการ
เชียงใหม่
รุ่น 40
4784085
นาง มนัชญา ดำรงค์รักษ์

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784087
นางสาว เยาวลักษณ์ แรกข้าว

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784089
นาย เลิศศักดิ์ สุจินดา

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
108 ม.7 ถ.โชตนา ต.สันมหาพน ไม่ระบุ แม่แตง
เชียงใหม่
รุ่น 40
4784090
ร้อยตำรวจโท วชิรศักดิ์ ศรีประสม

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784091
นาย ชยุต จิตธำรงสุนทร

โทรศัพท์:
มือถือ: 085-0403600
Email: chayut@dopa.go.th
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
227/8 ม.5 ต.สันผักหวาน ไม่ระบุ หางดง
เชียงใหม่
รุ่น 40
4784092
นาย วรพงษ์ บุญเคลือบ

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784094
ร้อยเอก วรวิทย์ พิพิธภัณฑ์

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784095
นาย วสันต์ วัชวงษ์

โทรศัพท์: 053-363063
มือถือ:
Email: owan_joke@yahoo.com
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
รุ่น 40
4784096
นาย วัชรพงศ์ พุ่มชื่น

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
รุ่น 40
4784098
นาง วัชรี พรรณเรืองรอง

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784099
นาย วัฒนา ขัติวงษ์

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
รุ่น 40
4784101
นาย วิชัย พิริยะอานันต์

โทรศัพท์:
มือถือ: 081-8857766
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
49 ถ.บำรุงบุรี ต.พระสิงห์ ไม่ระบุ เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4784103
ดาวตำรวจ วิทยา สิงห์มณี

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784104
นาย วิบูลย์ มะลิวัลย์

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784106
นาง วิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
รุ่น 40
4784108
นาง วิลาสินี พุฒคำ

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
สำนักงานพัฒนาสังคม ถ.ลำปาง-เด่นชัย ต.พระบาท ไม่ระบุ เมืองลำปาง
ลำปาง
รุ่น 40
4784110
พันตำรวจโท วุฒิชัย กลิ่นสิงห์

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784115
นาง ศิริมนัส อินต๊ะแก้ว

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
4/2 ม.5 สุเทพ เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4784119
นาย สมเดช สายสุด

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784121
นาย สมบูรณ์ ถากว้าง

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
82 ม.6 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.เชิงดอย ไม่ระบุ ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
รุ่น 40
4784122
นาย สมมาตร โตโพธิ์ไทย

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784124
นาย สมศักดิ์ ตาไชย

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
180 ม.2 บ้านหลวง จอมทอง
เชียงใหม่
รุ่น 40
4784125
นาย สมศักดิ์ นาคกลิ่นกูล

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784127
นาย สวัสดิ์ จิรวัฒน์

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784128
จ่าสิบตำรวจ สวิท พงศ์ต้น

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
รุ่น 40
4784129
นาย สักการ ณิยกูล

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784132
นาย สุดเขต สกุลทอง

โทรศัพท์:
มือถือ: 081-3863653
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
151/6 ม.9 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร ไม่ระบุ สันทราย
เชียงใหม่
รุ่น 40
4784134
นาง สุพัตรา จันทร์ศิริ

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784135
นาง สุมิตรา สุวรรณรงค์

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784137
ดาบตำรวจ สุรพงค์ อุดมศรี

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
รุ่น 40
4784138
นาย สุรพล แสงโสม

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784139
นาย สุรินทร์ อินทรักษา

โทรศัพท์:
มือถือ: 089-7598740
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
9/1 ม.10 ถ.สันทราย-พร้าว ป่าไผ่ สันทราย
เชียงใหม่
รุ่น 40
4784140
นางสาว สุรีย์ สมศิริ

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
รุ่น 40
4784143
นางสาว ณิชาภัทร ใจซื่อ

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
รุ่น 40
4784145
นาย เอกพิชญ์ ชินะข่าย

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784146
ร้อยตำรวจเอก เอกเอกรัชต์ แปงสนิท

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
การเมืองและการปกครอง
สถานีตำรวจภูธรอำเภอสบปราบ ถ.พหลโยธิน สบปราบ สบปราบ
ลำปาง
รุ่น 40
4784147
นาย วรพงษ์ น้อยสุขเสริม

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784148
นาย พุฒิกุล ชลสิทธิ์

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
69 ถ.ตรัสวงค์ ต.วัดเกตุ ไม่ระบุ เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 40
4784149
นาง สมพิศ สุพรศิลป์

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4784150
นาย ณรงค์ชัย เป็งภีระ

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 40
4819087
นางสาว กฤษณา มณีธร

โทรศัพท์: (053)-217457
มือถือ: 858647414
Email: color_piaa@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
205/1 ถ.มูลเมือง ต.ศรีภูมิ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819088
นางสาว กิ่งกาญจน์ เอี่ยมละออ

โทรศัพท์: ( 01)-0211989
มือถือ: 834762459
Email: pookalook_may@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
5/2 ม.2 ถ.ห้วยแก้ว สุเทพ เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819089
นาย กีรติ โสพรม

โทรศัพท์: 035-371234 ต่อ 16
มือถือ: 0639035602
Email: soprom.keerati@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
ที่ว่าการอำเภอบางไทร หมู่ที่ 4 บางไทร บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
ที่ทำการปกครองอำเภอบางไทร
รุ่น 41
4819091
นางสาว ขวัญชนก ชนะชมภู

โทรศัพท์: (053)-297666
มือถือ:
Email:
ไม่ระบุวิชาเอก
รุ่น 41
4819092
นางสาว ขวัญนภา นกแก้ว

โทรศัพท์: (053)-811120
มือถือ:
Email:
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
96/17 ม.10 ซ.เมตตา ถ.คันคลองชลประทาน สุเทพ เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819093
นาย จตุพงษ์ อาศัยพานิชย์

โทรศัพท์: 34381323
มือถือ:
Email: jatupona@scg.co.th,ninjaja41@h
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
136 ม.1 ถ.กงทอง ลำเหย ดอนตูม
นครปฐม
รุ่น 41
4819094
นาย จิรณะ นุตจรัส

โทรศัพท์: 24358725
มือถือ:
Email: jirana_n@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
1018 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 68 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด ไม่ระบุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
รุ่น 41
4819095
นางสาว จิราธร ธรรมบัณฑิต

โทรศัพท์: (053)-887021
มือถือ:
Email:
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
66 ม.12 สันปูเลย ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819096
นางสาว พนิตลักษณ์ วงศ์แสน

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
195/96 ม.8 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง ไม่ระบุ
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819097
นางสาว จุฑาภรณ์ ปูสัญจร

โทรศัพท์: (053)-436252
มือถือ:
Email: related_jam_newzealand@hotmail
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
224/336 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด สันผักหวาน หางดง
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819098
นางสาว จุรีรัตน์ มูลเมือง

โทรศัพท์: ( 01)-0254374
มือถือ:
Email: jureerat_m@advanceagro.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
186 ม.10 ซ.8 ศรีดอนมูล เชียงแสน
เชียงราย
รุ่น 41
4819099
นางสาว เจนธิดา พานิชพันธ์

โทรศัพท์: 055-220-642
มือถือ: 850332388
Email: icevanilla_latte@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
777/191 ม.9 ถ.มิตรภาพ อรัญญิก เมืองพิษณุโลก
พิษณุโลก
รุ่น 41
4819100
นางสาว ชาลินี มากสาย

โทรศัพท์: (055)-781359
มือถือ: 856156822
Email: chalinee_jane@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
199 ม.2 ท่ามะเขือ คลองขลุง
กำแพงเพชร
รุ่น 41
4819102
นางสาว ฑริดา ใบเกษม

โทรศัพท์: (053)-715435
มือถือ: 869122834
Email: tarida402@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
134/1 ม.12 ถ.หน้าสนามกีฬากลาง ต.รอบเวียง เวียง เมืองเชียงราย
เชียงราย
รุ่น 41
4819103
นางสาว ณัฐพร สิทธิแพทย์

โทรศัพท์: (038)-791817
มือถือ:
Email: lkyroomy@yahoo.com.sg
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
32/57 ม.3 บ้านสวน เมืองชลบุรี
ชลบุรี
รุ่น 41
4819104
นางสาว ดวงใจ ดอกจันทร์

โทรศัพท์: (053)-423698
มือถือ:
Email: kibkiew@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
98 ม.5 ซ.3 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน หนองผึ้ง สารภี
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819105
นางสาว ดาราวรรณ เยอเบาะ

โทรศัพท์: (09 )-7015928
มือถือ: 871789476
Email: darawan_105@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
278 ม.8 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง
เชียงราย
รุ่น 41
4819106
นางสาว ธิติกานต์ โรจนวงศ์

โทรศัพท์: (053)-271633
มือถือ: 869151455
Email: titiro888@hotmail.com, dhitika
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
152 ถ.ศรีดอนไชย ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819107
นาย ธิระพัชร์ เคหะลูน

โทรศัพท์: (055)-714311
มือถือ: 869385207
Email: net_thirapat@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
162 ถ.ทุ่งสวน ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
รุ่น 41
4819108
นางสาว ธีรรัตน์ ใจตรง

โทรศัพท์: (054)-532258
มือถือ: 811672262
Email: jan.sundiafruit@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
155/1 ม.7 ถ.ยันตรกิจโกศล ป่าแมต เมืองแพร่
แพร่
รุ่น 41
4819109
นาย นพพล ชุติมากุลทวี

โทรศัพท์: (054)-481997
มือถือ: 840453950
Email: just_saylala@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
263/1 ม.3 ถ.ป่าแดง ท่าวังทอง เมืองพะเยา
พะเยา
รุ่น 41
4819110
นางสาว นภัสสร ศรีบุญหลง

โทรศัพท์: (054)-322780
มือถือ: 0816738308
Email: pat_ap@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
355/14 ถ.ฉัตรไชย สวนดอก เมืองลำปาง
ลำปาง
รุ่น 41
4819111
นาย นรินทร์ชัย เลื่อมใจหาญ

โทรศัพท์: (053)-433493
มือถือ: 895603431
Email: not_crucial4u@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
70/3 ม.2 ต.ขุนดง ไม่ระบุ หางดง
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819112
นางสาว นริศรา อินต๊ะวงศ์

โทรศัพท์: (054)-7988067
มือถือ: 874843647
Email: bojung112@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
47 ม.4 ต.เมืองหลวง ไม่ระบุ ภูเพียง
น่าน
รุ่น 41
4819116
นางสาว ปฏิมาพร ป้องพัฒนกุล

โทรศัพท์: (053)-868720
มือถือ:
Email: pati_tachibana@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
79/214 ม.2 ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819117
นางสาว ปาริชาติ ศิริวรรณ์

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email: pp_rie@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
131 ม.3 อมก๋อย อมก๋อย
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819118
นางสาว ปิยฉัตร มาลาแก้ว

โทรศัพท์: (053)-434237
มือถือ: 851072563
Email: amigo_aa_p@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
128 ม.8 บ้านแหวน หางดง
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819119
นาย พงศภัค เชียงคำ

โทรศัพท์:
มือถือ: 088-4183719
Email: pon.gsapak12@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
157/ส ม.3 หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
Shaiyo Tripple A
รุ่น 41
4819120
นางสาว พัชนาถ เสียงล้ำ

โทรศัพท์: (07 )-1767643
มือถือ:
Email: patchanat_sh@npp.co.th
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
89/15 ป่าไผ่ สันทราย
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819121
นางสาว มธุกร คำฮ้อย

โทรศัพท์: (06 )-117046
มือถือ: 0815689990
Email: princess_mai_2@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
198 ม.18 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย
เชียงราย
โรงเรียนมารีวิทย์ (พัทยา) ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
รุ่น 41
4819122
นางสาว มัณยากร ชัยมีเขียว

โทรศัพท์: (044)-844261
มือถือ:
Email: flicks_66@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
270 ม.1 ถ.เกษตรฯ-ภูเขียว ต.ผักบุ้ง ไม่ระบุ ภูเขียว
ชัยภูมิ
รุ่น 41
4819123
นาย เมษ หมั่นพินิจ

โทรศัพท์: (053)-512283
มือถือ:
Email: xephirozz@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
322 ม.5 ซ.12 ถ.สันป่ายาง ในเมือง เมืองลำพูน
ลำพูน
รุ่น 41
4819125
นาย วสุ สินธุสถิต

โทรศัพท์: (024)-258463
มือถือ:
Email: wasu.sinthu@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
179 ม.2 ซ.ท่าทราย ถ.สุขสวัสดิ์ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ
รุ่น 41
4819126
นางสาว นลินทิพย์ มาธุระ

โทรศัพท์: (054)-354523
มือถือ:
Email:
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
166 ม.3 ซ.7 กล้วยแพะ เมืองลำปาง
ลำปาง
รุ่น 41
4819127
นางสาว วิลาวัลย์ นาแก้ว

โทรศัพท์: (025)-040961
มือถือ: 840184906
Email: my_time7@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
30/599 ม.2 ซ.3/1 ถ.เลียบคลองสาม คลองสาม คลองหลวง
ปทุมธานี
รุ่น 41
4819128
นางสาว ธัณวรัฎฐ์ เศรษฐเสถียร

โทรศัพท์: (053)-216665
มือถือ:
Email: raymomy@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
99/16 ม.1 ถ.ห้วยแก้ว ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819130
นางสาว ศศิธร จักร์นารายณ์

โทรศัพท์: (06 )-2383254
มือถือ: 856156811
Email: jiwjung_2@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
219 ม.6 ต.บัวเงิน บัวเงิน น้ำพอง
ขอนแก่น
รุ่น 41
4819131
นาย ศิรศักดิ์ หมื่นแสง

โทรศัพท์:
มือถือ: 848068758
Email: fristblood2527@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
160/2 ม.12 ซ.ราษฎร์เจริญ ต.รอบเวียง เวียง เมืองเชียงราย
เชียงราย
รุ่น 41
4819134
นาย สหเทพ สุวรรณเกสร์

โทรศัพท์: (054)-482574
มือถือ: 810215152
Email: s.sahathep@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
15/14 ถ.ประตูกลอง1 เวียง เมืองพะเยา
พะเยา
รุ่น 41
4819135
นาย สิรวิชญ์ ปัตติธรรม

โทรศัพท์:
มือถือ: 086-9244214
Email: siabzoo-1@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
157 ม.1 ต.นาไร่หลวง นาไร่หลวง สองแคว
น่าน
รุ่น 41
4819136
นางสาว สิรินทร์นาถ ใจกล้า

โทรศัพท์: 053-889264
มือถือ:
Email: the_thelovebug@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
105 ม.1 น้ำแพร่ พร้าว
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819137
นางสาว สิริรักษ์ สุขสงค์

โทรศัพท์: (053)-832575
มือถือ: 858662800
Email: gorgeous_nazzy@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
335 ม.13 ถ.สันป่าตอง-ลำพูน หนองตอง หางดง
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819138
นางสาว สุพรรณา คำจม

โทรศัพท์: (053)-848843
มือถือ: 869134608
Email: chisugajang_su@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
180 ม.1 ถ.เชียงใหม่-พร้าว แม่แฝกใหม่ สันทราย
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819139
นางสาว หฤทยา ล้อวรลักษณ์

โทรศัพท์: (053)-422136
มือถือ:
Email: haya_go@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
58 ม.4 ชมภู สารภี
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819140
นาย อดิศร สาระไชย

โทรศัพท์: (043)-761177
มือถือ:
Email: cazz_zmoke_dark@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
97 ม.12 ถ.ประชาสุขสันต์ ต.หัวขวาง หัวขวาง โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
รุ่น 41
4819141
นาย นทีกานต์ คุณยศยิ่ง

โทรศัพท์:
มือถือ: 898543577
Email: nateegarn@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
250 ม.1 สันทรายน้อย สันทราย
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819144
นางสาว อัญชนา แผ่นฟ้า

โทรศัพท์: (053)-271880
มือถือ: 895538717
Email: gizmoo_monster@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
2/5 ซ.5 ถ.นันทาราม หายยา เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819145
นางสาว อัมพิรา ณ พูล

โทรศัพท์: (053)-279920
มือถือ:
Email: aripma_wan@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
2/10 ซ.6 ถ.ราษฎร์อุทิศ วัดเกต เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819147
นางสาว อารี ปุมะ

โทรศัพท์: (053)-228226
มือถือ:
Email: art_ar147@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
46 ม.8 เมืองแหง เวียงแหง
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819234
นางสาว กมลวรรณ ฝั้นจะขา

โทรศัพท์: (04 )-7610013
มือถือ:
Email: b-e-e-r_16@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
77/1 ม.3 หมอเมือง แม่จริม
น่าน
รุ่น 41
4819235
นางสาว กรรณานุช สุระเดช

โทรศัพท์: (053)-492873
มือถือ: 839498315
Email: me_hapiie@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
352/45 ม.3 สันทรายน้อย สันทราย
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819236
นางสาว กฤษาภรณ์ ผู้ประสิทธิ์

โทรศัพท์: (053)-832488
มือถือ: 810205056
Email: the_sweet_devil191@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
330 ม.1 หนองตอง หางดง
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819237
นางสาว กัญญารัตน์ เกษสุวรรณ์

โทรศัพท์: (076)-321267
มือถือ:
Email: dora_pear@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
63/4 ม.6 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ กะทู้ กะทู้
ภูเก็ต
รุ่น 41
4819238
นางสาว กิตตราพร เมฆขจร

โทรศัพท์: (01 )-5958307
มือถือ: 866595098
Email: nam_namz@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
39 ม.6 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ขี้เหล็ก แม่แตง
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819240
นาย กิตติภัทร แก้วเพชรบุตร

โทรศัพท์: (054)-410161
มือถือ:
Email: roverman_9@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
293 ม.9 ท่าวังทอง เมืองพะเยา
พะเยา
รุ่น 41
4819241
นางสาว จรรยวรรณ เฉลียววงค์

โทรศัพท์: (053)-214900
มือถือ:
Email:
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
161/75 ถ.ช้างเผือก ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819242
นางสาว จันทิมา ทับไธสงค์

โทรศัพท์: ( 06)-0359586
มือถือ:
Email: sunkung12@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
38/1 ม.11 แม่วิน แม่วาง
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819243
นางสาว จารุวรรณ ชัยศิริวงษ์

โทรศัพท์: ( 01)-9464801
มือถือ: 816720820
Email: auyhawaii@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
ศูนย์บ้านพักข้าราชการ จ.เชียงใหม่ ห้อง 1748 ถ.เลียบคลองชลประทาน ไม่ระบุ เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819244
นาย จีระวัฒน์ ไชยขันธ์

โทรศัพท์: (043)-270231
มือถือ:
Email: off_c86@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
171/77 ม.15 ถ.โนนทัน-บ้านผือ พระลับ เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
รุ่น 41
4819245
นางสาว เจนจิรา วงษ์ป้อง

โทรศัพท์: (01 )-0618229
มือถือ: 847940514
Email: koppy_08@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
127 ม.1 นาโป่ง เมืองเลย
เลย
รุ่น 41
4819246
นาย ฉัตรชัย ธรรมสาร

โทรศัพท์: (053)-607049
มือถือ: 861882045
Email: pikabest@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
315 ม.4 ซ.3/1 สันทราย เมืองเชียงราย
เชียงราย
รุ่น 41
4819247
นาย ฉัตรดนัย สุภาษี

โทรศัพท์:
มือถือ: 850350958
Email: tiwboo_pie@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
307 ม.1 ถ.ลำพูน-ลี้ บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง
ลำพูน
รุ่น 41
4819249
นางสาว ฉันทนา พานทอง

โทรศัพท์: (036)-581936
มือถือ: 0882513534
Email: pla_piru@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
34/1 ม.1 งิ้วราย อินทร์บุรี
สิงห์บุรี
รุ่น 41
4819250
นางสาว ชนิดา นอละออ

โทรศัพท์: (053)-341330
มือถือ: 820386175
Email: fana_hoohu@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
208 ม.1 บ้านหลวง จอมทอง
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819251
นางสาว ชรีญา โลหรัตน์

โทรศัพท์: (035)-252748
มือถือ:
Email: funny_fern_555@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
ถ.29/1 ม.3 ถ.อู่ทอง ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
รุ่น 41
4819252
นางสาว ชลธิชา ไตรปิ่น

โทรศัพท์: (053)-122707
มือถือ:
Email: donuza@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
298/32 ม.5 ซ.วัดพระนอน ถ.โชตนา ดอนแก้ว แม่ริม
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819253
นางสาว ชลธิชา วิกุล

โทรศัพท์: (053)-835876
มือถือ:
Email: cyberfaye19@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
299/1 ม.5 ซ.6 ถ.คลองชลประทาน สันกลาง สันป่าตอง
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819254
นาย ชวลิต แดนไธสง

โทรศัพท์: ( 02)-9048523
มือถือ:
Email: fun-fuan@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
33/42 ม.1 คลองสี่ คลองหลวง
ปทุมธานี
รุ่น 41
4819255
นางสาว ชวารินทร์ เมืองเล็น

โทรศัพท์:
มือถือ: 865873548
Email: kagiff@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
254 ม.8 ปัว ปัว
น่าน
รุ่น 41
4819256
นางสาว ชุติมา พูนนิลรัตน์

โทรศัพท์: (053)-369566
มือถือ: 896316259
Email: tataokeesao@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
16/21 ซ.6 หนองหอย เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819257
นาย เชิดพงษ์ ปาฟอง

โทรศัพท์:
มือถือ: 0849851180
Email:
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
สถาน นาน้อย
น่าน
รุ่น 41
4819258
นางสาว ณฌญา อัจฉริยะศิริกุล

โทรศัพท์: (053)-390083
มือถือ:
Email:
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
21/1 ม.12 สันกำแพง สันกำแพง
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819259
นางสาว ณัฐชยา จันทจิตร

โทรศัพท์: (053)-795449
มือถือ:
Email: kshatriya_king@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
184 ม.15 ถ.พิศาล เวียง เทิง
เชียงราย
รุ่น 41
4819260
นาย ณัฐพจน์ เจียมหาทรัพย์

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
144/10 ถ.ราชวงค์ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819261
นางสาว ดรุณี ทิพย์ปลูก

โทรศัพท์: 054-230751
มือถือ:
Email: darunee608@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
49/3 ม.7 บ่อแฮ้ว เมืองลำปาง
ลำปาง
รุ่น 41
4819262
นาย ดำรงศักดิ์ นกวิเชียร

โทรศัพท์: (073)-240283
มือถือ: 815995400
Email: bdayzz@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
50/17 ถ.เฉลิมชัย สะเตง เมืองยะลา
ยะลา
รุ่น 41
4819263
นางสาว ต้องใจ เวชอนุรักษ์

โทรศัพท์: (054)-224600
มือถือ: 841729918
Email: sweetplumeria@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
32 ซ.2 ถ.พระเจ้าทันใจ เวียงเหนือ เมืองลำปาง
ลำปาง
รุ่น 41
4819264
นาย ทศพล ดีมาก

โทรศัพท์: ( 09)-0968938
มือถือ:
Email: nongake1247@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
6/2 ม.2 ต.น้ำเป็น น้ำเป็น กิ่งอ.เขาชะเมา
ระยอง
รุ่น 41
4819265
นางสาว ธนัฏฐา สกาวจิต

โทรศัพท์: (053)-490504
มือถือ:
Email: thanatha_@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
333/73 ซ.6 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด สันทรายน้อย สันทราย
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819266
นาย นนทเดช ไทยประสงค์

โทรศัพท์: (053)-495972
มือถือ: 894342103
Email: non_lay@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
236 ม.12 เชิงดอย ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819267
นางสาว นริฉัตร ฤทธิ์แรงกล้า

โทรศัพท์: (053)-281289
มือถือ: 892668919
Email: milo_float@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
238/7 ม.6 ถ.มหิดล หนองหอย เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819268
นางสาว นฤภร ทองสร้อย

โทรศัพท์: (054)-544575
มือถือ:
Email: priest_au@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
138/2 ม.1 ซ.10 ถ.สุขาภิบาล สูงเม่น สูงเม่น
แพร่
รุ่น 41
4819269
นางสาว นฤมล สุยะราช

โทรศัพท์:
มือถือ: 0861188269
Email: naruemol.mns@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
83 ม.4 ร้องวัวแดง สันกำแพง
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819270
นางสาว นลัทพร บุตรกระจ่าง

โทรศัพท์: (054)-337429
มือถือ:
Email: nat_z_y@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
660 ม.2 ชมพู เมืองลำปาง
ลำปาง
รุ่น 41
4819271
นางสาว นัดดา อนุกูลกรกนก

โทรศัพท์: (042)-222797
มือถือ: 858511100
Email: _nooaeed@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
137 ถ.โพศรี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
อุดรธานี
รุ่น 41
4819272
นางสาว นันทนัช เมฆขจร

โทรศัพท์: (053)-372253
มือถือ:
Email:
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
12/1 ม.6 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ขี้เหล็ก แม่แตง
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819273
นางสาว นันทพร แย้มพราย

โทรศัพท์: ( 06)-7898213
มือถือ: 891470170
Email: nunjaa@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
259 ม.3 เขาน้อย ปราณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
รุ่น 41
4819274
นางสาว นุสรา จันทร์ศร

โทรศัพท์:
มือถือ: 0840432503
Email: remy_ramida@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
34 ม.4 บางมะฝ่อ โกรกพระ
นครสวรรค์
รุ่น 41
4819275
นาย เนตินัย ไกรลาสบวร

โทรศัพท์: (053)-220420
มือถือ: 896369499
Email: pat_nay_nai@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
68/9 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819276
นางสาว บรรจบพร กันธวัง

โทรศัพท์: (053)-844451
มือถือ:
Email:
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
331/1 ม.4 ถ.เชียงใหม่-พร้าว หนองจ๊อม สันทราย
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819277
นางสาว เบญจรัตน์ กุลัตถ์นาม

โทรศัพท์:
มือถือ: 0878786470
Email: benjarat277@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
294/5 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
รุ่น 41
4819278
นาย ปรวีร์ สารจันทร์

โทรศัพท์: 054-324820
มือถือ:
Email: porawee_singha41@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
15 ซ.2 หมู่บ้านกนกวิมาน ชมพู เมืองลำปาง
ลำปาง
รุ่น 41
4819279
นาย ปรัชญาพงศ์ ไทยเที่ยง

โทรศัพท์: (053)-537371
มือถือ: 810222829
Email:
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
182/69 ม.4 ป่าสัก เมืองลำพูน
ลำพูน
รุ่น 41
4819280
นางสาว ปราณธีร์ รังแก้ว

โทรศัพท์: 053-321952
มือถือ:
Email: pran_999@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
107/85 ม.5 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน หนองผึ้ง สารภี
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819282
นางสาว ปัทมนันท์ พรงาม

โทรศัพท์: ( 09)-05333709
มือถือ: 868188834
Email:
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
1/1 ม.10 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
รุ่น 41
4819284
นางสาว ปิยาภรณ์ ทองเที่ยง

โทรศัพท์: (053)-341144
มือถือ: 866574354
Email: ing_struck@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
46 ม.9 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ข่วงเปา จอมทอง
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819285
นางสาว พรรษพร เมฆสุวรรณ

โทรศัพท์: (053)-408757
มือถือ: 840428392
Email: common_classic@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
451/3 ม.2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819287
นางสาว พักตร์วิภา ไชยแก้วเมร์

โทรศัพท์: (053)-439012
มือถือ:
Email:
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
72 ม.6 ดอนแก้ว สารภี
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819288
นางสาว พัชรินทร์ คนมั่ง

โทรศัพท์: ( 07)-1899724
มือถือ: 0946708447
Email: lemon2minnie@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
123 ม.1 วังทอง วังเหนือ
ลำปาง
ด่านตม.ทอ.กรุงเทพ
รุ่น 41
4819289
นางสาว พัชรินทร์ อินโอ้

โทรศัพท์:
มือถือ: 856202783
Email: patcharin_nj@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
318 ม.5 แม่คะตวน สบเมย
แม่ฮ่องสอน
รุ่น 41
4819290
นางสาว พัทธนันท์ ภู่พิทักษ์พงศ์

โทรศัพท์: (053)-591226
มือถือ: 866737531
Email: f_cokabrown@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
171/1 ม.2 ถ.ลำพูน-ลี้ บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง
ลำพูน
รุ่น 41
4819291
นางสาว พันทิวา เงาเมฆ

โทรศัพท์: ( 01)-7965526
มือถือ: 844831698
Email: junezaa_k@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
62 ม.6 หนองแฝก สารภี
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819293
นางสาว ภัทร์มณี สิงหวิริยะ

โทรศัพท์: ( 02)-4160373
มือถือ: 876724231
Email: am_o_kay@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
51/4 ม.8 ซ.เอกมัย 45 ถ.เอกมัย แขวงบางบอน ไม่ระบุ เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร
รุ่น 41
4819295
นางสาว ภาวดี เกิดทุ่งยั้ง

โทรศัพท์: (055)-453388
มือถือ:
Email: pwd_d@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
7 ม.3 ทุ่งยั้ง ลับแล
อุตรดิตถ์
รุ่น 41
4819296
นางสาว มณฑิรา ด่านฤทธิไกร

โทรศัพท์: 053-806790
มือถือ:
Email: yellowjellybear@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
165/55 ม.4 แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819297
นาย เมธาสิทธิ์ กลมไล

โทรศัพท์: (054)-423206
มือถือ:
Email: chunmale@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
146 ม.7 ถ.พะเยา-แม่ใจ แม่นาเรือ เมืองพะเยา
พะเยา
รุ่น 41
4819298
นาย รัฐนนท์ อินทราวุธ

โทรศัพท์: (056)-22683
มือถือ:
Email: k_demoniac@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
356/6 ถ.สวรรค์วิถี ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์
รุ่น 41
4819299
นางสาว รัตนากร ลือโลก

โทรศัพท์: (054)-333048
มือถือ: 871723717
Email: keano_n@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
327/1 ม.4 ถ.ล้อมแรด-ป่าตาล ล้อมแรด เถิน
ลำปาง
รุ่น 41
4819300
นางสาว รุจิรา วาเพชร

โทรศัพท์: (053)-662701
มือถือ:
Email: pooruji@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
44 ม.8 เวียงชัย เวียงชัย
เชียงราย
รุ่น 41
4819301
นางสาว วรางคณา ปัณณราช

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email: warangkana.pun@cpf.co.th
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
135/16 ซ.บึงสีไฟ 11 ถ.บึงสีไฟ ในเมือง เมืองพิจิตร
พิจิตร
รุ่น 41
4819302
นางสาว วิจิตตรา พัฒนจารีต

โทรศัพท์: (09 )-9500140
มือถือ: 850368565
Email: mai_to_beam@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
3/10 ม.6 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง สันกำแพง สันกำแพง
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819304
นาย ศักดิ์นรินทร์ พุทธสาร

โทรศัพท์: (053)-990428
มือถือ:
Email: tum9506@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
59/2 ม.4 ต.ชมพู ไม่ระบุ สารภี
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819305
นางสาว ศิรินภา หลวงแก้ว

โทรศัพท์: (053)-506061
มือถือ: 866617596
Email: pink_pieberry@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
27 ม.9 ถ.ท่าจักร-แม่ทา เหมืองจี้ เมืองลำพูน
ลำพูน
รุ่น 41
4819306
นาย ศิลปชัย ใจเข้าชุม

โทรศัพท์: (09 )-9516351
มือถือ: 832097252
Email: bank_juon@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
164/1 ม.1 ไหล่หิน เกาะคา
ลำปาง
รุ่น 41
4819308
นาย ศุภมิตต์ ตรรกวิโรจน์

โทรศัพท์: (053)-379043
มือถือ:
Email: Jhouse_smlie@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
127/2 ม.2 สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819309
นาย ศุภมิตร วงษ์สงคราม

โทรศัพท์: (06 )-2342729
มือถือ:
Email: singha_ae@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
150/10 ม.13 ซ.ธุรกิจ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
รุ่น 41
4819310
นาย ศุภสิน วิญญา

โทรศัพท์: (054)-204225
มือถือ:
Email: vespazer@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
179/1 ม.6 ลำปางหลวง เกาะคา
ลำปาง
รุ่น 41
4819311
นางสาว สวรส บุญยืน

โทรศัพท์: (056)-350559
มือถือ: 810450745
Email: neung_vu@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
65/3 ม.1 หูกวาง บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
รุ่น 41
4819312
นางสาว สิริวิมล พัฒทูม

โทรศัพท์:
มือถือ: 0857170792
Email: khunsiriwimon@gmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
52 ซอย 7 ถนนวัวลาย หายยา เมือง
เชียงใหม่
สำนักตรวจสอบอากร กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
41
4819313
นางสาว สุขุมาภรณ์ ชูประสูตร

โทรศัพท์: (09 )-9683881
มือถือ:
Email:
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
1201/27 ซ.เดอะพาร์คแลนด์ ถ.บางนา-ตราด แขวง บางนา ไม่ระบุ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
รุ่น 41
4819314
นางสาว สุคนธ์ทิพย์ เพชรน้อย

โทรศัพท์: (076)-279210
มือถือ: 858354620
Email: sukontip_p@advanceagro.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
16/2 ม.6 ซ.นาคา ถ.กมลา-ป่าตอง ต.กมลา ไม่ระบุ กะทู้
ภูเก็ต
รุ่น 41
4819315
นางสาว สุดารักษ์ รุ่งกลิ่น

โทรศัพท์: (06 )-9238847
มือถือ:
Email: kitty_peung@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
105/27 ม.1 ซ.เจ็ดริน ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819316
นาย สุทธิรักษ์ ไชยาศิรินทร์โรจน์

โทรศัพท์: (053)-795334
มือถือ: 879951317
Email: to_bigzaa@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
10 ม. 10 เวียง เทิง
เชียงราย
รุ่น 41
4819318
นาย เสกสันต์ แก้วสุวรรณ

โทรศัพท์: (053)-978221
มือถือ: 871832968
Email: dekdoijaidee5@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
131 ม.1 หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง
ลำพูน
รุ่น 41
4819320
นาย อติ เสงี่ยมจิตร

โทรศัพท์: (036)-441361
มือถือ:
Email: ati_77@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
24 ถ.ศรีสำโรง ต.โคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง
ลพบุรี
รุ่น 41
4819321
นาย อธิพันธ์ อุทธา

โทรศัพท์: 043-423196
มือถือ: 0872336396
Email: kamin_nong@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
170 ม.2 ถ.มะลิวัลย์ บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น
ขอนแก่น
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
รุ่น 41
4819322
นางสาว ณิชาภรณ์ อังธนาณุกุล

โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
24/1 ซ.2 ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมือง ไม่ระบุ
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819323
นางสาว อลิศรา ก๋องเงิน

โทรศัพท์: (04 )-1718928
มือถือ:
Email:
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
4 ม.8 ถ.เชียงหม่-พร้าว ต.หนองจ๊อม ไม่ระบุ สันทราย
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819324
นางสาว อินทุอร เนตรศิริสวรรค์

โทรศัพท์: (055)-641654
มือถือ: 866793266
Email: fang_fang12@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
4/2 ซ.6 ถ.ศรีสัชนาลัย เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก
สุโขทัย
รุ่น 41
4819325
นางสาว อุษณี กาญจนสินิทธ์

โทรศัพท์: (053)-298843
มือถือ:
Email: ninja_kirimaru@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
215 ม.1 แม่แรม แม่ริม
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819326
นางสาว เมลดา ไรนิเกอร์

โทรศัพท์: (053)-802818
มือถือ: 846132742
Email: maylada_prim@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐประศาสนศาสตร์
9/5 ซ.6 ถ.ราษฎร์อุทิศ วัดเกต เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819327
นางสาว ชื่นกมล เรือนเงิน

โทรศัพท์: (053)-963008
มือถือ:
Email: n_u_m_nim@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
65 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง สารภี สารภี
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819328
นาย เสกสรรค์ มโนวงศ์

โทรศัพท์: (053)-442912
มือถือ: 850405299
Email: ptumzean@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
147/253 ม.2 ซ.9 ถ.เชียงใหม่-ฮอด หางดง หางดง
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819329
นางสาว อัจฉรีย์ สมวงค์

โทรศัพท์: (053)-812980
มือถือ: 866735679
Email: Izey_Blue@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
101 ม.13 ถ.ป่าแดด ป่าแดด เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819330
นาย รชตะ ตั้งพานิช

โทรศัพท์: (045)-245161
มือถือ:
Email: rachata_t72@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
79 ถ.อุบลฯ-ตระการ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
รุ่น 41
4819331
นาย เรวัตร วงศ์เดอรี

โทรศัพท์: (053)-272823
มือถือ:
Email: freewisdom@hotmail.co.uk
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
290/4 ถ.เจริญประเทศ ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
รุ่น 41
4819332
นางสาว จริยา จุลศิลป์

โทรศัพท์: (053)-512717
มือถือ: 870507255
Email: hi_beena@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
209 ม.18 บ้านธิ บ้านธิ
ลำพูน
รุ่น 41
4819333
นางสาว กมลรัตน์ ระวังงาน

โทรศัพท์: (02 )-4103342
มือถือ:
Email: namsom_cheng@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
89/18 ม.7 ซ.ทองพูน3 ถ.สายบางแวก บางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร
รุ่น 41
4819334
นางสาว จงกลนี งามทรง

โทรศัพท์: (054)-630368
มือถือ: 849495504
Email: pupe_4804156@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
17/2 ม.9 น้ำชำ สูงเม่น
แพร่
รุ่น 41
4819335
นางสาว นันทวรรณ ฉันทกุล

โทรศัพท์:
มือถือ: 821846983
Email: pia_nantawan@windowslive.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
139 ม.2 พระธาตุ เชียงกลาง
น่าน
รุ่น 41
4819336
นางสาว สุพิชฌาย์ ปัญญา

โทรศัพท์: (053)-534101
มือถือ:
Email: mang_phuu@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
40/1 ม.1 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต้นธง เมืองลำพูน
ลำพูน
รุ่น 41
4819337
นางสาว บุญญาพร อินทะจักร

โทรศัพท์: (054)-334985
มือถือ: 861872877
Email: lunlunla1143@hotmail.com
ปริญญาตรี
รัฐศาสตร์
136 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน พิชัย เมืองลำปาง
ลำปาง
รุ่น 41
4824001
นางสาว กนกอร ปัญญาบุญ

โทรศัพท์:
มือถือ: 09-9998418
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
39/23 บ้านแก้วศิริ ซ.อ่อนนุช78 ถ.สุขุมวิทย์5 ประเวศ
กรุงเทพมหานคร
รปม รุ่น 13
4824002
นางสาว กนิษฐกา สุริยา

โทรศัพท์: 053-441399
มือถือ: 086-1886034
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
114/2 ถ.เชียงใหม่-ฮอด สันผักหวาน หางดง
เชียงใหม่
รปม รุ่น 13
4824017
นาย นรากร พลหาญ

โทรศัพท์:
มือถือ: 083-2063620
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
202 หมู่3 ขามเฒ่า เมือง
นครพนม
รปม รุ่น 13
4824021
นาย ประเสริฐศักดิ์ บุตรสา

โทรศัพท์:
มือถือ: 084-1754181
Email: prasertsak_mpa@hotmail.com
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
31 ม.1 ถ.สุเทพ สุเทพ เมือง
เชียงใหม่
รปม รุ่น 13
4824025
นางสาว พรพิมล ห่านพิสิทธิ์กุล

โทรศัพท์: 053-510397
มือถือ:
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
96 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ในเมือง เมือง
ลำพูน
รปม รุ่น 13
4824030
นาย พิชัย อุ่นนันกาศ

โทรศัพท์:
มือถือ: 0949356414
Email: phichaiu.hrss@gmail.com
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
75 ม.6 เหมืองจี้ เมือง
ลำพูน
Boots Retails (Thailand)
รปม รุ่น 13
4824031
นางสาว พิมพ์ แสนมโน

โทรศัพท์: 053-331203
มือถือ: 083-3234130
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
5/1 ซ.สันโค้ง ถ.ราษฎร์บำรุง ทรายมูล สันกำแพง
เชียงใหม่
รปม รุ่น 13
4824035
นางสาว มัลลิกา เบ็ญจกุล

โทรศัพท์: 053-223458
มือถือ: 089-6318485
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
122/30 ถ.ห้วยแก้ว ช้างเผือก เมือง
เชียงใหม่
รปม รุ่น 13
4824036
นางสาว รุ่งนภา ตาอินทร์

โทรศัพท์: 053-813222
มือถือ: 081-3866506
Email:
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตร์
46 /3 ป่าแดด เมือง
เชียงใหม่
รปม รุ่น 13
หน้าที่: [1]      «      11   |   12   |   13   |   14   |   15      »      [17]